Diwrnod Amgylchedd y Byd

Diwrnod Amgylchedd y Byd yw 5 Mehefin bob blwyddyn. Mae ei sefydliad yn adlewyrchu ymwybyddiaeth ac agwedd pobl tuag at faterion amgylcheddol yn y byd ac yn mynegi'r awydd dynol ac yn ceisio amgylchedd hardd. Mae'n un o brif gerbydau'r Cenhedloedd Unedig i hyrwyddo ymwybyddiaeth amgylcheddol fyd-eang, cynyddu sylw'r llywodraeth i faterion amgylcheddol, a gweithredu. Ar 5 Mehefin bob blwyddyn, mae Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig yn dewis un aelod o wlad i gynnal digwyddiad coffa Diwrnod Amgylchedd y Byd, yn cyhoeddi'r Adroddiad Blynyddol ar Gyflwr yr Amgylchedd ac yn cymeradwyo'r 500 Top Byd-eang, ac yn ôl prif faterion amgylcheddol amgylcheddol ac amgylcheddol mannau poeth y flwyddyn. Lluniwyd thema Diwrnod Amgylchedd y Byd mewn modd wedi'i dargedu.

870a29af4f0acf36a8b6ee95d3b40167_t01777859d67d96507d.jpg