The White Dew - Tymor Solar Yn y Calendr Tsieineaidd

Ar 7 Medi, 2017, dyma'r White Dew, un o'r pedwar ar hugain o delerau solar yng nghofrestrydd Tsieineaidd, sef y tymor cyntaf cyntaf ym mis Medi. oherwydd y rheswm isel, ar y ddaear neu ar rai gwrthrychau eraill sy'n agos at y ddaear, caiff anwedd ei droi'n ddisgyn o ddŵr. felly, mae White Dew mewn gwirionedd yn golygu pontio o dywydd poeth i dywydd oerach neu oerach.

Mae'n bod yn oer ac mae cyfnod o glaw yn dechrau. Ar hyn o bryd, mae arfer traddodiadol yn gwneud rhai gweithgareddau i aberthu i King of Yu ac mae'r bwytai arfer yn dech gwyrdd, gwin reis, longan a thatws melys. Yn unol â hynny, mae angen i bobl, ar yr un pryd, ofalu am eu hiechyd a'u hatal rhag cael clefydau sychder yr hydref.

Mae ChangLing Metal yn rhybuddio pawb i ofalu mwy am gyflwr iechyd eu hunain a newidiadau tywydd.

ChangLing MetalCL.jpeg