Cyflwyniad Byr Diwrnod Rhyngwladol y Plant

Mae'r Diwrnod Rhyngwladol Plant, a elwir hefyd yn Ddiwrnod Plant, yn ŵyl sy'n gwarantu'r hawl i fywyd, gofal iechyd ac addysg i blant ym mhob gwlad o'r byd, i wella bywydau plant, ac i ymladd yn erbyn gwenwyno a lladd plant. Yn y Gynhadledd Ryngwladol ar Les Plant, a gynhaliwyd yn Genefa, y Swistir, ym 1925, cyflwynodd y Gymdeithas Hybu Hapusrwydd Plant Rhyngwladol y cysyniad o "Ddiwrnod Plant" am y tro cyntaf a galwodd ar bob gwlad i sefydlu Diwrnod y Plant eu hunain. Cefnogir y fenter hon gan lawer o wledydd yn y byd. Mae'r rhan fwyaf o wledydd fel rheol ar gyfer Mehefin 1af bob blwyddyn, felly mae Diwrnod Plant yn aml yn cael ei alw'n Ddiwrnod Rhyngwladol Plant.

1feba81839d00419d5b004bf7d7d2254_01646e556be58b0000004383fb5d9c.jpg@2o.jpg