Mewnosod Tailless

Nid oes gosod gosodiadau mewnosod gwifren â llaw (a elwir hefyd yn "fewnosod di-dor", "dim tang insert"), sy'n fath newydd o fewnosod edau. Ei nodwedd fwyaf yw ei fod wedi gadael y llewys edafedd dur traddodiadol yn ystod y broses osod. Mae gan y hand mounting slot gyriant mowntio ar un neu ddau ben y llaw sgriwiau ac fe'i gosodir trwy ddefnyddio wrench gosod pen pennawd arbennig, sy'n cynyddu'n sylweddol gyfradd llwyddiant gosod y mewnosod gwifren, gwella effeithlonrwydd gweithio, ac yn lleihau'r gosodiad oherwydd y pryfed. Methodd gosod y llaw sgriw edau a achoswyd gan y ddal i osod. Wrth i swm y cynnyrch a ddefnyddir gynyddu, bydd y gost cynhyrchu hefyd yn cael ei leihau'n sylweddol. Mewn rhai manylebau cyffredin, caiff y llewys gwifren traddodiadol â dillad mowntio ei ddisodli'n raddol.


tailless insert