Dydd Sul

Yfory yw Dydd Sul. A oes gennych unrhyw gynlluniau arbennig. Ydych chi'n mynd ar ddyddiad neu'n siopa, neu'n aros gartref. Beth bynnag, cewch benwythnos braf.