Glaw

Heddiw mae glaw trwm yn Xinxiang,

bydd pawb yn cofio cymryd ymbarél.