Dim Tang Mewnosod

Fel blaen technoleg, disgwyliadau cwsmeriaid a gofynion cynhyrchion o ansawdd uwch.

. Nid oes unrhyw fewnosodiadau tang yn ddylunio gwifren parhaus, helicol-coiled, bi-gyfeiriadol. Mae hyn yn caniatáu gosod gosodiad gyriant ar bob pen o'r mewnosodiad yn lle tang wedi'i leoli ar un pen y mewnosodiad.

Er mwyn i edau gwrywaidd glymu er mwyn eu gosod yn gywir mewn mewnosodiadau wedi'u tangio, mae'n rhaid torri'r tangs. Mae hyn yn cynyddu cyfanswm yr amser gosod ac mae angen offeryn ychwanegol, gan arwain at gost gosod uwch. Gyda dim mewnosodiadau tang, caiff y broses hon ei dileu'n llwyr gan arwain at gost gosod isaf fesul twll.

Mewn ceisiadau sy'n gofyn am dyllau dall, mae angen lle ychwanegol o dan y mewnosodiadau wedi'u tangio o dan y mewnosod er mwyn torri'r tang a pheidio â difrodi'r deunydd rhiant. Wrth ddefnyddio dim tang mewnosod, mae'r lle rhwng y mewnosodiad a gwaelod y twll yn cael ei ostwng yn fawr. Mae hyn yn arwain at ostyngiad mewn maint a phwysau rhannau wedi'u peiriannu. Nid yw unrhyw fewnosodiadau tang yn FOD-Am ddim trwy ddylunio, felly ni ellir halogi tangiau a gollwyd.

tangless insert