Pecyn Trwsio Delisert Unrhyw Ansawdd Uchel Newydd Newydd Wedi'i Wneud Gan ChangLing Metal


Pecyn atgyweirio untro wedi ei ryddhau yn ddiweddar. Mae'r un a ddangosir yn y fideo yn un gwreiddiol heb unrhyw logoau ac addurniadau, felly, gallwn ei gynllunio fel eich galw. Os oes gennych ddiddordeb ynddi, rhowch orchmynion cyn gynted ag y bo modd cyn yr addasiad pris ar ddechrau mis Hydref.

Mae ChangLing Metal (Delisert) yn croesawu croeso i bob ffrind am gyfeiriadau.

ChangLing Metal 3.jpgChangLing Metal 2.jpg