Calan Mai

Mae Diwrnod Llafur Rhyngwladol yn dod eto.

Eleni, mae diwrnod Gwyliau Mai yn bedwar diwrnod. O 1 Mai i 4 Mai. Nid wyf yn gwybod a oes gan eich gwlad wyliau ar Ddiwrnod Mai? Os felly, ydych chi erioed wedi meddwl am sut i dreulio'r diwrnod hwn?  

Yn fyr, p'un a ydych ar wyliau ai peidio, rwy'n gobeithio y gall pob gweithiwr gael diwrnod da ar Ddiwrnod Mai.

timg