Llythyr Gwahoddiad

Annwyl Syr / Fadam,

 

Rydyn ni trwy hyn yn wir yn eich gwahodd chi a'ch cynrychiolwyr i ymweld â'n bwth yn The Canton Fair a CIHS (Sioe Caledwedd Rhyngwladol Tsieina).

Rydym yn un o'r gweithgynhyrchwyr mewnosod edau a phecyn trwsio edau ers blynyddoedd lawer, ac yn allforio llawer o wledydd. Byddai'n bleser mawr eich bod chi'n cwrdd â chi yn yr arddangosfa. Rydym yn disgwyl sefydlu cysylltiadau busnes hirdymor gyda'ch cwmni yn y dyfodol.

 

Ffair Treganna (Guangzhou)

Rhif Booth: 16.2J03 Dyddiad: Hydref 15 fed tan 20 fed 2016

 

CIHS (Shanghai)

Rhif y Booth: 7B158 Dyddiad: Hydref 21ain i 23ain 2016

 

Cofion gorau,

Lisa Yan