Gŵyl anghyfannedd llwglyd

YGŵyl anghyfannedd llwglyd, traddodiad hynafol mis o hyd sy'n talu parch i ysbrydion y meirw, yn dathlu ar draws llawer o rannau o Asia Tsieineaidd ar y seithfed mis y calendr lleuad.

Yn ystod yr ŵyl, credir bod ysbrydion yn dychwelyd i'r ddaear i boeni'r Mae byw a phobl yn llosgi arian papur a bwyd--yn ogystal â arogldarth--i dalu parch tuag at eu hynafiaid a gysuro'i crwydro gwirodydd.

Drwy gydol y mis, mae llawer o'r cymunedau lletyol dathliadau, llaw allan reis i bobl mewn angen ac operâu Tsieineaidd traddodiadol cam ar gamau bambŵ dros dro ar gyfer pobl