Sut i Osgoi Heneiddio A Erydu Olwyn Thread

Sut i osgoi heneiddio ac erydu edau gwifren mewnosod : Bydd Metal yn heneiddio. yn rhydlyd ac wedi'i erydu ar ôl defnyddio hirdymor a hirdymor, felly, os ydych chi am ymestyn cyfnod y gwasanaeth o fewnosod edau, pa ddulliau y gallwn ni eu cymryd i ddelio ag ef?


  1. Galfanoli: gyda phlating sinc, gall y bollt fod yn wyn, llwyd, du neu liwiau eraill yn ystod cynhyrchu, storio a chyflenwi, a achosir gan y rhyngweithio rhwng cotio sinc a chyfrwng cyrydol, moleciwl dŵr, ocsigen a charbon deuocsid.

  2. Mae Granosealing yn fath o driniaeth chemicle i wyneb metel neu wrthrychau sy'n cynnwys metel er mwyn ffurfio ateb triniaeth ffosffad y gellir ei ansefydlogi mewn dŵr ac mae wedi addasu'n well capsiwl ffosffad. Oherwydd bod capsiwl ffosffad wedi'i gyfansoddi gan gyfres o grisial o sinc, manganîs, hydroffosffad a ffosffad haearn gyda graddfa wahanol, felly, mae'r capsiwl yn amlllll ac mae'n gallu ei amsugno'n rhwydd, sydd bob amser yn cael ei fabwysiadu fel cot daear.

    free-running-06.jpg