Diwrnod y Ddaear

Heddiw yw Diwrnod y Ddaear. Ers 1970, mae Gaylord Nelson a Dennis Hayes wedi cynnig Diwrnod y Ddaear, sef 50fed Diwrnod y Ddaear heddiw.

Thema Diwrnod y Ddaear Tsieina eleni yw “cario'r ddaear hardd a gwarchod adnoddau naturiol.   "cydfodoli cytûn rhwng bodau dynol a natur"; Defnyddio gweithwyr adnoddau naturiol i gymryd rhan weithredol yn yr arfer o "adeiladu gwareiddiad ecolegol yw cynllun y mileniwm ar gyfer datblygu cynaliadwy y genedl Tsieineaidd".

Gadewch i ni gymryd rhan weithredol yn yr achos diogelu'r amgylchedd, diogelu'r amgylchedd a diogelu'r ddaear, dechrau o bethau bach.

timg