Neges Cyflenwi

Annwyl gwsmer yr Almaen, mae eich archeb yn cael ei chyflwyno.

PO # 22530665 / PO # 22530967

Rhowch sylw i wirio.

Diolch am eich cefnogaeth.

Cael diwrnod da!