Arholiad Mynediad y Coleg

Mae'n amser ar gyfer Gŵyl Cychod y Ddraig flynyddol, ond mae gŵyl eleni yn wahanol.

Mae Mehefin 7, 2019, nid yn unig yn Ŵyl Cychod y Ddraig, ond hefyd yn archwiliad mynediad coleg Tsieina. Miliynau o fyfyrwyr ledled y wlad. Ar y diwrnod hwn, bydd miliynau o ymgeiswyr o bob cwr o'r wlad yn mynd ag arholiad mynediad y coleg i bennu eu cyfeiriad yn y dyfodol. Ar yr un pryd, mae miliynau o deuluoedd yn ofni arholiad mynediad coleg yr ymgeiswyr.

Gadewch i ni obeithio y bydd yr ymgeiswyr yn cael graddau da ac yn mynd i mewn i'r brifysgol o'u dewis.

timg