Arholiad Mynediad i'r Coleg

Dymunaf i bob myfyriwr gael archwiliad mynediad y coleg yn esmwyth, yn byw i fyny i'ch ieuenctid, ac edrychwn ymlaen at eich newyddion da o fuddugoliaeth.