Dew Oer Tsieina

Mae cnydau hydref Tsieina yn aeddfedu gan fod y tymheredd yn gostwng yn llawer is nag yn ystod y White Dew. Dyma beth sydd angen i chi wybod am Cold Dew

Mae'r calendr cinio Tseiniaidd traddodiadol yn rhannu'r flwyddyn i 24 o delerau'r haul. Mae Cold Dew, (Tsieineaidd: 寒abula), sef tymor yr 17eg o haul y flwyddyn, yn dechrau eleni ar 8 Hydref ac yn dod i ben ar 23 Hydref.


Mae cnydau hydref Tsieina yn aeddfedu gan fod y tymheredd yn gostwng yn llawer is nag yn ystod y White Dew. Dyma beth sydd angen i chi wybod am Cold Dew


Mae'r tymheredd yn gostwng yn sylweddol ym mis Hydref. Pan fydd yr awyr oer yn wynebu glaw yn yr hydref, mae'r anwedd dw r dw r yn yr awyr yn fuan yn dirlawnder, ac yna mae'n troi i law neu lawnt niwl. Pan fo'r lleithder yn uchel, bydd rhanbarthau lleithog yn cael eu ffurfio mewn sawl ardal o Tsieina.【寒露】二十四节气.png