Dechrau'r Haf

Mae heddiw yn Dechrau'r Haf, Dyma'r seithfed tymor solar yn y pedwar tymor ar hugain ar hugain o galendr y lleuad. Ar yr un pryd, dyma dymor solar cyntaf yr haf. Ar ôl y tymor hwn, mae'n amlwg bod y tymheredd wedi cynyddu, bydd y gwres yn dod, bydd y storm storm yn cynyddu, a bydd y cnydau'n tyfu i mewn i'r tymor brig.

Croeso i ddyfodiad yr haf.

立夏