Am Y Nodweddion Delisert Keysert

1. Gosodiad hawdd, cryfder uchel, bywyd beicio uchel

2. Mae clo mecanyddol ataliol yn dileu gwynt allan yn y gwasanaeth

3. S yn cynyddu'n ddigyfnewid torc-i lawr a gallu llwytho mewn deunyddiau gwannach

4. N o tapiau arbennig sydd eu hangen

5. N- tangs i dorri i ffwrdd a chael gwared arnynt

 

keysert-23.jpg