Mewnosod Wire yn mewnosod 'technoleg darganfod gosod

1. Canfod tapiau: Wrth ddefnyddio tapiau i dapio'r tyllau sgriwio, ni ellir gwisgo'r tapiau o ddifrif;

2. technoleg darganfod twll gwaelod yr edafedd: defnyddiwch y mesurydd plygu i ganfod cywirdeb edau mewnol y twll gwaelod edafedd. Rhennir y plwg yn y rheol gyffredinol a'r mesurydd stopio. Pan fydd y prawf yn cael ei basio, gellir pasio'r rheoliad pasio, a gellir atal y mesurydd stopio. Mae gwaelod y twll sgriw hefyd yn gymwys ar gyfer yr edau. Os nad yw'r rheoliad pasio ar gael, mae'r mesurydd atal yn nodi nad yw'r dwll gwaelod edafedd yn ddiamod.

3. A yw'r mewnosod gwifren yn cwrdd â manylebau'r twll sgriw.

4. Rhaid i'r math o wrench gydweddu â'r mewnosod threaded.