Beth ddylem ni ei ofalu pan fyddwn ni'n dileu mewnosod edau?

Pa fanylion y mae angen i ni eu sylwi wrth i ni gael gwared ar fewnosod edau?

Mae'n hysbys, pan fydd mewnosod gwifren yn cael ei dynnu, fel yr ymosodiad mwyaf a ddefnyddir yn yr edafedd, yn cael ei ddileu, pa broblemau y gallem ni ddod ar eu traws?

Yn gyntaf, wrth osod y sgriwiau gwifren i mewn i dyluniad mewnol mewnol peiriant, o ganlyniad i osod heb ei roi, efallai y bydd edau llithrig, neu wrth dorri tang, ni ellir tynnu'r tang yn llwyr, a fydd yn dylanwadu ar y gosodiadau mewnosod, yn fwy difrifol gall effeithio ar ansawdd cynnyrch, ar hyn o bryd, mae angen i ni gael gwared â'r ymosodiad mewnosod gydag offeryn echdynnu ac ail-osod ychwanegiad threading.

Yn ogystal, fel y gwyddom i gyd, mae mewnosod threaded yn fath o glymwr sydd fel gwanwyn, wrth ei osod, mae angen ei wasgu a'i wasgu i mewn i dwll edau, ar ôl ei osod. gall mewnosod edau greu grym chwyddo a all wneud yn siŵr na ellir tynnu'r mewnosodiad wrth daflu bollt. Wrth dynnu coil, nid yw sganiwr ar gael, oherwydd gellir torri'r sganiwr.


offeryn echdynnu

m10-tools-21.jpg