Edau llif proses mewnosoder

Credaf y bydd llawer o bobl yn chwilfrydig iawn am y broses gynhyrchu yn mewnosod llinyn gwifren, hunan-taro sgriw yn mewnosod a rhai clipiau eraill. Mewn gwirionedd, ceir dwy ffurf ar edau yn mewnosod prosesu, un yw prosesu â llaw a'r llall yw prosesu awtomatig.

Gwneud â llaw: 1. silk crai dynnu; 2. glanhau silk crai 3. Dirwyn i ben llinyn 4. Dyrnio 5. Grooving 6. 7 glanhau. 8 lunio sychu. Arolygiad 9. Storio 10. Deunydd pacio

Prosesu awtomatig: 1. silk crai dynnu; 2. glanhau 4. prosesu awtomatig 3. silk crai a glanhau 5. 6 lunio sychu. Arolygiad 7. Storio 8. Deunydd pacio