y defnydd o dap

Thread yw'r ffordd fwyaf cyffredin ar gyfer cysylltiad rhannau peiriannau, a tap yw'r offeryn mwyaf cyffredin i brosesu edau. Fel offeryn ar gyfer gwneud edau, gellir ei rannu'n ddau fath fel ei siâp - tapiau ffliwt chwyddog a syth, a gellir ei rannu'n ddau fath - tapiau llaw a pheiriant yn ôl yr amgylchedd sy'n defnyddio. Yn ôl meintiau, gellir ei rannu i mewn i metrig, UNF a UNC, yn ôl tarddiad, gellir cynhyrchu'r tap yn y cartref a thramor. Yn ychwanegol at wybodaeth a nodir, pa weithgareddau eraill sydd gan y tap?

Mae tap , a ddefnyddir ar gyfer prosesu amrywiol feintiau mewn edau mewnol, wedi strwythur syml, gweithrediad cyfleus a gellir ei ddefnyddio â llaw a pheiriant, a ddefnyddir yn eang wrth gynhyrchu.

Mae tapping yn gam sy'n anodd iawn ei brosesu oherwydd mae tap wedi'i gladdu bron yn y rhan i weithio ac mae llwyth ar bob edafedd yn gryfach na hynny ar unrhyw offer torri eraill. Ar ben hynny, gan fod y tap yn gweithio ar hyd yr edau, mae'r wyneb cyswllt â rhannau'n fawr iawn, pan fydd yn prosesu edau, mae angen iddo gynnwys ac eithrio sgrapiau, felly mae tap yn gweithio o dan gyflwr gwael a chaled.

Er mwyn prosesu'n rhugl, mae angen ystyried nifer o broblemau, megis galluoedd deunyddiau, detholiad o offer, torri cyflymder, cyfradd bwyd anifeiliaid ac yn y blaen.