Y tap ar gyfer mewnosod edau

Mae tapiau yn offer ar gyfer peiriannu edau mewnol tyllau sgriwiau. Mae tapiau cyffredin yn cynnwys tapiau croen syth, tapiau rhigog troellog, a thapiau allwthiol. Mae'r tap arbennig ar gyfer gosod y mewnosodiad edifedd gwifren yn fath math di-safonol. Er mwyn gwneud y wifren wifren mewnosodwch ffurf twll sgriw ar ôl i'r twll sgriw gael ei ffurfio, mae'r tap mewnosod gwifren ychydig yn fwy na'r tap math safonol.

Mewnosod gwifren rhowch gyflwyniad tap:

Mewnosod gwifren mewnosod tap ar y grooven syth: Mae hwn yn dip cymharol gyffredin, boed yn dwll trwgl neu dwll dall, gellir ei ddefnyddio i daro'r dannedd. Mae pris yr edafedd gwifren yn cynnwys tap tap ar y groove yn gymharol rhad, gan fod y darn gwifren wedi'i fewnosod yn cynnwys tap rhugyn syth wedi'i dargedu'n wael, nid yw'n addas ar gyfer cywirdeb edau, Shenzhen City, twll gwifren uchel.

Mewnosodiad gwifren yn cynnwys Taps Spiral Groove: Mae gan y tapiau hyn swyddogaeth symudiad sglodion awtomatig. Felly, mae'r tapiau hyn yn addas ar gyfer tapio twll dall. Mae gwerth y pris yn uwch na thai'r tap teip ar y groove yn syth oherwydd bod yr ewinedd a tapiwyd gan y tap rhigolyn troellog yn fanwl iawn.