y wybodaeth berthnasol o fewnosod dur di-staen

Mewnosodiad edau dur di-staen yw'r mwyaf a ddefnyddir ymhlith ychwanegiadau amrywiol, ei fanteision yw'r gallu gwrth-rwstredig cryf, gwell ymwrthedd cyrydiad, felly, a yw'r mewnosod dur di-staen yn cynnwys y manteision hyn yn unig? Gadewch i ni wybod mwy amdano. Mae mewnosod dur di-staen wedi'i wneud o ddeunydd dur di-staen uwchradd, ac yn ôl nifer o wahanol ffactorau, megis gradd gwrthiant gwres, gradd ymwrthedd cyrydiad, cryfder deunyddiau ac yn y blaen, gellir rhannu'r dur di-staen yn sawl math.

Mae dur di-staen 304 yn ddeunydd eithaf cyffredin, sydd â gallu ymwrthedd cyrydiad uwch a gallu cyrydu rhyng-gwranol yn well, mewn asid nitrig berw y mae ei ganolbwyntio'n is na 65%, ond gall y deunydd barhau i atal ymwrthedd cyrydiad yn well.

Yr achos sy'n arwain at rust o fewnosod gwifren dur di-staen yw'r adwaith cemegol ar ddur di-staen. Gan fod haen uwch denau a chyson o gromiwm ocsid cyfoethog wedi'i ffurfio ar ddur di-staen, felly, unwaith y bydd y ffilm denau hon wedi'i dorri, bydd atom ocsigen yn yr awyr ac mewn hylif yn treiddio'n barhaus i'r deunydd neu atom haearn mewn metel yn cael ei wahanu'n barhaus, gan ffurfio haearn haearn rhydd ac wyneb metel yn rhwdus ac ymlaen, yn olaf, mae mewnosod gwifren dur di-staen hefyd yn rhwdus.

Mae gan wahanol ddeunyddiau o ddur di-staen alluoedd gwahanol o wrthsefyll cyrydiad, gwahanol amgylchedd tymheredd sydd ar gael hefyd. Er enghraifft, mewn amgylchedd sych a glân, mae gan 304 o fewnyniad dur di-staen allu gwrthsefyll cyrydiad uwch, fodd bynnag, ei roi yn ardal arfordirol lle mae cynefin halen yn cael ei chynnwys yn nythod y môr, bydd y mewnosod edau yn rhwdus yn gyflym. Felly, mae'n bwysicach ddewis mewnosodiad gwifren dur di-staen priodol fel mewn gwahanol amgylcheddau.

free-running-25.jpg