Cyflwyniad Keysert

Beth yw Keysert? Mae Keysert yn glymwr arbennig sydd ag edau ar y tu mewn a'r tu allan, ac mae ganddi bedwar neu ddau allwedd bollt ar yr edau allanol. Mae'r cynhyrchion yn cael eu defnyddio'n bennaf mewn milwrol, aerofod, locomotifau rheilffyrdd, peiriannau dirgryniad a chynhyrchion eraill sydd angen cryfder uchel o ran edau.

Mae dau fath o ddeunydd Keysert, dur carbon a dur di-staen. O'r agwedd ar ymddangosiad allanol y cynnyrch, mae gwahaniaeth rhwng math o waliau tenau a math o ddyletswydd trwm. Mae'r manylebau hefyd yn cynnwys dimensiynau metrig ac imperial.

Swyddogaeth sylfaenol Keysert yw atgyweirio'r edau mewnol a chryfhau'r edau mewnol cryf. Fel math o ddull atgyweirio edau, gall Keysert atgyweirio'r edau a ddifrodwyd yn gyflym ac yn effeithiol. Mae'r Keysert yn cael ei gymhwyso ar ddeunyddiau cryfder isel a gall gryfhau cryfder y twll edafedd yn fawr.