Y gwahaniaeth rhwng y mewnosod threaded cyn ac ar ôl ei osod

Mae'r ymosodiad threaded yn glymwr wedi'i threaded wedi'i wneud o wifren dur di-staen cryfder uchel. Mae ganddo edau yn y tu mewn a'r tu allan ac fe'i gosodir yn y twll sgriwio i gryfhau cryfder y twll edafog a gwella'r ymwrthedd gwisgo, gwrthsefyll gwres a gwrthdrawiad rhwd y twll sgriw.

Mae gwahaniaeth mawr rhwng y gosodiad edau gwifren cyn ac ar ôl ei osod. Cyn gosod y gosodiad edau gwifren, mae ei faint yn fwy na'r twll sgriw safonol. Fodd bynnag, ar ôl ei osod yn y twll sgriwiau, ac mae'r mewnosodiad edau wedi'i gywasgu, gall ffurfio twll sgriwder o safon uchel, megis y fanyleb M8 * 1.25-24mm, lle mae M8 yn ddiamedr yr edau, 1.25 yw'r gofod rhwng y sgriwiau, 24mm yw hyd y mewnosod gwifren gwifren ar ôl ei osod. Mae gan yr ymosodiad wedi'i wreiddio â gwifren M8 * 1.25-24mm nifer edau o 16.5 tro cyn gosod.