Y gwahaniaeth rhwng mewnosod edau di-dor ac mewnosod edau

1. Mae'r gosodiad mewnosod di-dor yn gosodiad cymharol syml, di-gyfeiriol, cyfleus, gan ddileu'r angen am fewnosodiadau edifedd gwifren cyffredin i gael gwared ar gamau difrifol y driniad gosod, arbed amser a gwella effeithlonrwydd!

2. Mae'r gosodiad mewnosod diangen yn cael ei osod yn dileu'r drafferth o gael gwared ar y shank cynffon ac mae'n hynod gyfleus. Fodd bynnag, ar ôl gosod gosodiad edifedd gwifren cyffredin yn gyffredin, mae angen cylchdroi'r darn mowntio, ac ni ellir glanhau'r gynffon yn hawdd ar ôl ei ddileu, a all achosi marwolaeth yn hawdd. Mewn achosion difrifol, efallai y bydd ansawdd yr holl gynnyrch yn cael ei effeithio.

3. Mae'r offeryn gosod mewnosod gwifren di-staen wedi'i gwblhau, gan gynnwys offer trydanol, niwmatig, a gosod swp o fracedi offeryn ategol, ac ati, sy'n addas ar gyfer gosod a defnyddio ar raddfa fawr, ac maent o gymorth mawr i wella effeithlonrwydd gwaith.

WY6](XW4067R)B9UMS)6QP5.jpg