Mae datblygu caewyr a gweithgynhyrchu diwydiannol yn mynd law yn llaw

Mae caewyr yn rhan bwysig o'r diwydiant. Mae datblygu gweithgynhyrchu diwydiannol yn amhosibl o gynhyrchion clymu. Mae datblygu cynhyrchion clymu yn sail i weithgynhyrchu diwydiannol. Mae ansawdd cynhyrchion clymu yn pennu ansawdd cynhyrchion diwydiannol. Mae cyflymder datblygu cynhyrchion diwydiant yn cyfyngu ar gynhyrchion llawer o ddiwydiannau o'r caewyr. Er nad oes llawer o gynhyrchion clymu, mae ei berfformiad yn bwerus. Mae llawer o strwythurau behemoth yn gofyn am glymwyr bach i gefnogi a chysylltu.

Mae ymgais dall buddiannau'r farchnad, unwaith ar y tro, hefyd wedi newid yn dawel i'r brand, mae marchnad clymwr Tsieina wedi dod i'r amlwg yn raddol lawer o bethau sy'n gysylltiedig ag adeiladu brand: cynhyrchion brand caewyr, cwmnïau brand caewyr, marchnad brand caewyr. Mae yna hefyd lawer o segmentau marchnad sy'n dechrau dod i'r amlwg, fel cnau a dannedd. Ymestyn cyfran y farchnad o fentrau brand yw'r prawf mwyaf effeithiol o gyfradd lwyddiant cwmnļau clymu wrth greu brandiau.

Fodd bynnag, mae rhannau safonol y diwydiant clymu yn Tsieina yn dal i fod mewn cyflwr bach, gwasgaredig, ac nid oes llawer o frandiau enwog. Wrth gymryd Wenzhou fel enghraifft, mae'r diwydiant clymu yn y ddinas yn bwriadu sefydlu cwmni gwarantu ariannu i ddatrys anawsterau ariannu mentrau diwydiannol, ac i gychwyn a sefydlu cronfa ddata caeau Wenzhou i lenwi'r gwag o ystadegau'r diwydiant. O dan yr amgylchedd macro-economaidd tynhau, mae datblygiad cyffredinol y diwydiant clymu yn Wenzhou wedi gwella, ac mae strwythur y cynnyrch wedi newid ynghyd ag anghenion y diwydiant. Mae cyfran y farchnad o gynnyrch canol a diwedd uchel wedi cynyddu'n barhaus, ac mae ansawdd y brandiau corfforaethol wedi cael ei huwchraddio.

Ar gyfer cwmnïau clymu yn Tsieina, mae arbenigwyr yn credu ei bod yn fwy brys mabwysiadu safoni i hyrwyddo datblygiad y fenter yn barhaus a defnyddio'r safon i fesur ei ddatblygiad ei hun. Gyda'r newidiadau cyflym ym myd datblygu economaidd y diwydiant clymu, mae'n rhaid i gwmnïau ystyried gwneud y cynhyrchion yn cael eu mireinio a'u mireinio, mae'r cynnwys technolegol yn cael ei wella, ac mae'r model cynhyrchu gwreiddiol yn cael ei newid.

Gellir gweld bod gweithgynhyrchwyr clymu domestig yn gorfod cyflymu cyflymder uwchraddio technolegol, ac ar yr un pryd yn cryfhau cryfder caewyr mewn diwydiannau arbennig er mwyn agor meysydd marchnad a gwella eu gallu i ymateb i risgiau'r farchnad.