Mae galluoedd edau mewnosod

Mae galluoedd edau mewnosod

Ychwanegiad Thread yw technonology newydd o glymwr cysylltiad, wrth gysylltu bollt, gall mewnosod sgriw wella cysylltiad, y manteision fel a ganlyn:

a. Gellir defnyddio'r bwshio edau mewn deunyddiau meddal, a gall gynyddu gwrthsefyll gwisgo cysylltiad bollt i raddau helaeth er mwyn osgoi niweidio'r edau.
b. Oherwydd hyblygrwydd mewnosod gwifren mewnosod, gall ledaenu pwysau ar bob coil yn gyfartal i ddileu'r gwahaniaeth rhwng bollt ac edau a gall wanhau dirgryniad er mwyn cynyddu cryfder cysylltu a gwrthsefyll gwisgo'r edau.

c. Gall yr ymosodiad wedi'i haenu mewn math hunan cloi gloi'r bollt i mewn i'r twll edau, a all wneud bollt yn sefydlog pan ddioddefodd dirgryniad, sy'n uwch na appratus cloi cyffredin.

d. Mae caledwch y mewnosod edau yn uwch na bollt, felly wrth dynnu bollt, bydd y gwisgo'n isel, gellir ei ddefnyddio'n aml. Dywedir bod cryfder teclyn ymosodiad yr edau 7 gwaith yn uwch na bollt. Felly, er bod y bollt wedi'i dorri, mae'r coil yn dal heb ei ddifrodi.

10.jpg

20.jpg