System atgyweirio offeryn edau Delisert

Mae gan fewnosodiadau gwifren Delisert amrywiaeth o fathau gwahanol o offer trwsio edau, yn ogystal â chynhyrchion offer a mewnosodiadau edifedd gwifren. Gall brand mewnosodiadau gwifren Delisert eich helpu i atgyweirio edau diffygiol yn gyflym ac yn effeithiol.

Rydym yn falch bod gennym linell gynnyrch helaeth iawn o becynnau trwsio edau.

Rydym yn darparu amrywiaeth o edau a manylebau gwenyn edafedd.

Ein nod yw cadw rhestr o'r pecynnau trwsio threaded hyn.

Sicrhewch y gellir datrys eich problemau'n gyflym heb aros yn hir.

Ein cenhadaeth yw darparu cynhyrchion arloesol i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid.

Mae Delisert yn cynnig ystod lawn o edau mewnosod maint o 2mm i 100mm. Mae'r manylebau'n cwmpasu bron pob un o'r safonau wedi'u hadeiladu, gan gynnwys Metric, UNC, UNF, BSC, BA, BSP a BSW. Byddwn hefyd yn stocio cynnyrch anarferol, fel mewnosodiad pibell NPT. Mae'r ymosodiad di-dor yn y brand Delisert yn arbennig o addas ar gyfer ceisiadau mewn peiriannau ac electroneg.