Defnyddio offeryn echdynnu

Mae offer echdynnu yn fath o offer i gael gwared ar fewnosodiad. Mae'n cael ei ddefnyddio i dynnu'r mewnosodiad sy'n cael ei lwytho i mewn i'r twll sylfaen.

Sefyllfaoedd perthnasol:

1 、 Pan nad yw mewnosod a thwll edau yn addas. Bydd yn effeithio ar y defnydd arferol o fewnosod llinyn a bollt ar ôl ei osod,.

2 Pan ddefnyddir mewnosodiad yr edau am gyfnod rhy hir, bydd mewnosodiad yr edau yn treulio'n llwyr a bydd yr hydwythedd yn disgyn.

Ar y pwynt hwn, mae angen offeryn echdynnu arnoch.

Sut i ddefnyddio :

Gwneir symudiad trwy gymhwyso'r teclyn echdynnu i'r mewnosodiad, gan roi ergyd ysgafn i ben yr offeryn gyda morthwyl, a'i throi'n wrthglocwedd, gan gynnal pwysau cyson tuag i lawr.

Mae offer echdynnu yn syml ac yn hawdd eu defnyddio ac nid ydynt yn amharu ar ddeunydd y cais.

Gellir ei ddefnyddio ar gyfer mewnosodiadau am ddim a mewnosod cloi。


卸套器1

卸套器

xieqi2