Am Fasteners

Mae caewyr yn sylfaen i ddatblygiad diwydiannol. Mae ansawdd y caewyr yn effeithio'n ddifrifol ar ansawdd cynhyrchion diwydiannol. Mewn gwirionedd, nid yn unig mae'n ddiwydiannol. Mae llawer o gynhyrchion yn y diwydiant yn amhosibl o glymwyr, sy'n cael eu pennu gan eu hystod eang o geisiadau. Dywedodd Luo Baihui, ysgrifennydd cyffredinol Cymdeithas Rhyngwladol y Wyddgrug, Caledwedd a Diwydiant Plastig, y tu ôl i adeiladu cewri, mae pob un ohonynt yn anhepgor ar gyfer caewyr bach. Er eu bod yn gyfranogwyr bach, mae ganddynt ddylanwad hanfodol.

Yn ychwanegol at ddefnydd milwrol awyrofod, defnyddir ymosodiadau gwifren yn eang hefyd mewn cludiant haearn ffordd, peiriannau adeiladu, peiriannau tecstilau, offer meddygol, gwaith papur, arfau, radar, rocedi, llongau, tyrbinau stêm, cemegau a chynhyrchion sifil eraill. Mewn gwledydd tramor, nid yn unig yn cael ei ddefnyddio mewn diwydiannau awyrennau a diwydiannau awyrofod, ond hefyd mewn diwydiannau megis llongau, automobiles, offer peiriannau, moduron, peiriannau tecstilau ac offeryniaeth. Hyd yn oed mewn cynhyrchion diwydiannol ysgafn megis camerâu, peiriannau gwnïo, a dodrefn cyfunol, defnyddir llewys sidan o'r fath yn helaeth.

Mae ymgais dall buddiannau'r farchnad, unwaith ar y tro, hefyd wedi newid y brand yn dawel, mae marchnad clymwr Tsieina wedi dod i'r amlwg yn raddol lawer o bethau sy'n gysylltiedig ag adeiladu brand: cynhyrchion brand caewyr, cwmnïau brand caewyr, marchnad brand caewyr. Mae yna hefyd lawer o segmentau marchnad sy'n dechrau dod i'r amlwg, fel cnau a dannedd. Ymestyn cyfran y farchnad o fentrau brand yw'r prawf mwyaf effeithiol o gyfradd lwyddiant cwmnļau clymu wrth greu brandiau.

Ar gyfer cwmnïau clymu yn Tsieina, mae arbenigwyr yn credu ei bod yn fwy brys mabwysiadu safoni i hyrwyddo datblygiad y fenter yn barhaus a defnyddio'r safon i fesur ei ddatblygiad ei hun. Gyda'r newidiadau cyflym ym myd datblygu economaidd y diwydiant clymu, mae'n rhaid i gwmnïau ystyried gwneud y cynhyrchion yn cael eu mireinio a'u mireinio, mae'r cynnwys technolegol yn cael ei wella, ac mae'r model cynhyrchu gwreiddiol yn cael ei newid.

Gellir gweld bod gweithgynhyrchwyr clymu domestig yn gorfod cyflymu cyflymder uwchraddio technolegol, ac ar yr un pryd yn cryfhau cryfder caewyr mewn diwydiannau arbennig er mwyn agor meysydd marchnad a gwella eu gallu i ymateb i risgiau'r farchnad.